English

Сервизи

Оторизиран сервиз на ТЕMSA за България е ИПО България.

https://www.ipo-bg.com/bg


В техните сервизи  работят обучени и квалифицирани специалисти по гаранционно и следгаранционно обслужване.

 

Централен офис и сервиз гр. София

Централен сервиз гр. Карлово

Сервиз Варна

Сервиз Панагюрище

гр. София 1517, ул. Резбарска 47
 
Тел.:
02 / 971 95 49
0884 978 511
E-mail:
sofia@ipo-bg.com
 
Гр. Карлово 4300, Промишлена зона, п.к.101
Тел.:
0335 / 965 85
 
E-mail:
office@ipo-bg.com
 
Гр. Варна 9000, бул."Януш Хунияди" № 37, ет.1
 
Тел.:
0888 68 47 52
 
E-mail:
danchev@ipo-bg.com
Гр. Панагюрище 4500, пл. Медет 29
Тел.:
 
0888 684 752
 
E-mail:
danchev@ipo-bg.com