English

Сервизи

Оторизирани сервизи на ТЕMSA за България има в София, Пловдив и Бургас.
В тях работят обучени и квалифицирани специалисти по гаранционно и следгаранционно обслужване.

Пловдив:

София:

Бургас:

„Хеброс бус” ООД,
ул. "Димитър Стамболов" № 1
www.hebrosbus.com

„Карат – С” АД,
ул. „Мечка” № 35
www.eurolines.bg

„Дарс Ауто” ООД
Бургас 8010, п.к. 25
www.darsauto.bg

serviz@hebrosbus.com

service@karat-s.com

operations@eurolines.bg

service@darsauto.bg

+359 882 59 07 78 +359 2 812 0 812 +359 56 87 69 88